El Pla de dinamització comercial (PDC) és fruit del treball de camp i la participació del teixit comercial local i la ciutadania.

A l’estudi dels hàbits de consum es presta especial atenció a la part de consum que arriba a Llagostera atret pels outlets, que són un element singular en el paisatge comercial del municipi; per aquesta raó s’afegeix al PDC, un estudi de la demanda, diferenciada per públics diana: persones de Llagostera i turistes.

Pots descarregar el Pla de dinamització comercial aquí