L’actual crisi sanitària de la Covid-19 ha provocat una crisi econòmica i social a tot el país. Arran d’aquesta situació, l’Ajuntament de Llagostera impulsa el Pla sectorial d’identificació de noves oportunitats -en col·laboració amb U·Trans- per tal d’esbrinar quins són els reptes i les oportunitats que el territori pot oferir, sempre des dels diferents sectors i actors del municipi.

L’Ajuntament de Llagostera té, entre les seves funcions, la promoció econòmica del territori, així com el desenvolupament local. És per això que neix el Pla, amb l’objectiu de traçar una estratègia i visió integral del territori per donar resposta a aquells recursos dels quals disposa el municipi i potenciar-los.

Existeix el convenciment que és essencial l’actuació coordinada de tots els agents socials del territori, tant públics com privats, en l’àmbit del desenvolupament local. Així, la definició del Pla ha comptat amb un marc de participació tant d’actors del municipi com del personal tècnic de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Llagostera. L’objectiu d’aquesta metodologia és desenvolupar les capacitats de què disposa Llagostera mitjançant una estratègia de col·laboració pública i privada i també entre els diferents departaments de l’Ajuntament de Llagostera. Assegurar la implementació real del Pla és essencial per fomentar la cohesió social i fer-ho creixent a partir dels recursos endògens i creant estructures socioeconòmiques més resilients.

Pots descarregar-te el Pla sectorial d’identificació de noves oportunitats aquí