Una altra manera d’augmentar la riquesa del nostre municipi és aconseguir finançament per a les actuacions de Llagostera Activa. El nostre equip està constantment revisant les diferents convocatòries que es publiquen als butlletins oficials. D’aquesta manera, actualment, a Llagostera Activa s’han aconseguit les subvencions següents:

Servei d’Ocupació de Catalunya:

  • Treball als barris, per a promoure l’ocupació i el dispositiu d’inserció laboral
  • Treball i formació (mitjançant el Consell Comarcal del Gironès)

Diputació de Girona:

Consell Comarcal de Gironès:

  • Subvencions per a activitats firals, per a finançar la Fira del Bolet