Eduard Diaz Capallera, Regidor de Promoció Econòmica

El naixement de Llagostera Activa és la culminació d’una metamorfosi de l’Àrea de Promoció Econòmica que es va iniciar a començament d’aquesta legislatura. La definició d’aquest nou projecte ha coincidit en el temps amb unes circumstàncies socioeconòmiques d’una complexitat sense precedents provocades per la COVID-19.

Aquesta circumstància adversa ha estat vista com una oportunitat i ens ha permès desenvolupar i potenciar al màxim la nostra flexibilitat, adaptabilitat i l’habilitat de dissenyar estratègicament els nostres objectius en un context empresarial i laboral altament volàtil.

Llagostera Activa és ocupació, formació, atenció a empreses, campanyes i promocions, però també és fires i mercats i turisme. Per tant, som un àrea que abraça molts serveis i que gràcies a un equip multidisciplinar tenim una visió holística del nostre municipi.

Per altra banda, pensem que aquest nou nom reflecteix millor els objectius de l’àrea. El verb activar ens permet pensar en ciutadans preparats per al món laboral, en emprenedors que obren els seus negocis, en un comerç viu i atractiu, en una agricultura sostenible, i en definitiva en un poble modern preparat per al futur.

A més a més volem que Llagostera Activa sigui sinònim de proximitat. Per això també hem impulsat un Consell de Promoció Econòmica en el qual una representació dels diferents sectors econòmics del poble discuteix, i juga un paper important, en la definició de les polítiques de l’àrea.

Per tant Llagostera Activa neix amb la vocació d’adaptar els seus serveis en un entorn en permanent moviment. Per acabar us voldria convidar a navegar per aquesta nova pàgina web on podreu consultar tota la carta de serveis que oferim.


Eduard Diaz Capallera
Regidor de Promoció Econòmica