El curs de gestió del temps és una formació per adquirir competències transversals i descobrir els avantatges de gestionar eficientment el teu temps. Es proporcionaran 10 idees de gestió del temps que podem aplicar en el transcurs del dia.