Curs per adquirir competències tècniques per treballar com educador/es en un menjador escolar. Es treballarà l’educació emocional, la psicologia positiva i les activitats de reflexió. Es proporcionarà una sessió sobre l’alimentació, les al·lèrgies, intoleràncies alimentaries i s’obtindrà el carnet de manipulador d’aliments.