Curs per adquirir les competències tècniques per desenvolupar-se correctament en un magatzem. Es donarà una visió complerta del cicle de treball dins un magatzem i s’impartirà la formació teòrica-pràctica en la conducció de carretons elevadors.