Les formacions en idiomes són per adquirir competències transversals de vocabulari bàsic en ambdues llengües. Durant les sessions es contemplaran les expressions més comunes en atenció a clients en el sector del comerç, hostaleria i restauració.