Enviament d’ofertes de feina

Omple el formulari següent per a enviar la teva oferta de feina a la borsa de treball de Llagostera Activa. Per a qualsevol dubte, recorda que pots contactar amb nosaltres.

    Dades de l'empresa ofertant

    Dades de l'oferta

    Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer automatitzat creat per a la gestió de la Borsa de Treball municipal per al seu tractament per l’Ajuntament de Llagostera, com a titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seves competències. Se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa el Capítol 2, Títol 3 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 06/12/18).
    Així mateix autoritzo la cessió o comunicació d’aquestes dades als serveis municipals d’ocupació de l’Ajuntament de Llagostera i a les institucions que formen part de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció econòmica.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.