Formació

Aprendre coses noves a través d’un curs o activitats puntuals t’ajudarà a millorar les teves competències professionals, transversals i d’accés a l’ocupació. Des de Llagostera Activa tenim molt clar que les teves possibilitats per trobar feina depenen, entre altres coses, dels coneixements que tinguis en relació amb la feina que estàs cercant.

Des de Llagostera Activa tenim molt clar que les teves possibilitats per trobar feina depenen, entre altres coses, dels coneixements que tinguis en relació amb la feina que estàs cercant.

Competències tècniques

Aquelles que s’associen a determinats llocs de treball i són essencials per a desenvolupar una activitat laboral concreta amb èxit. Són diferents en cada professió i normalment s’adquireixen realitzant una formació específica.

Accés a l’ocupació

Competències que s’associen a les accions que desenvolupem per una millor incorporació al mercat laboral com la gestió de contactes, coneixement de tècniques, eines de recerca de feina o habilitats per superar una entrevista de feina.

Competències transversals

Les competències transversals són aquelles competències que s’associen al conjunt de capacitats, hàbits i actituds d’ampli abast que interactuen per donar resposta a situacions laborals diverses i de diferents nivells de complexitat.

Espai de recerca de feina

L’Espai de recerca de feina ofereix a cada participant l’equipament informàtic necessari per presentar la seva candidatura a totes les ofertes de llocs de treball que s’adeqüin al seu perfil professional.

El servei té l’objectiu de facilitar la recerca organitzada i sistemàtica de feina per part del demandant d’ocupació a través de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

L’espai està dirigit per professionals de l’ocupació que assessoren en tot moment els participants. És una bona manera d’adquirir de forma gradual competències d’accés a l’ocupació.