Inscripció a ofertes de feina

Omple tots els camps del següent formulari per inscriure’t a la oferta de feina seleccionada. Si tens qualsevol dubte o consulta, pots contactar amb nosaltres.


    Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer automatitzat creat per a la gestió de la Borsa de Treball municipal per al seu tractament per l’Ajuntament de Llagostera, com a titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seves competències. Se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa el Capítol 2, Títol 3 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 06/12/18). Així mateix autoritzo la cessió o comunicació d’aquestes dades al servei municipal d’ocupació de l’Ajuntament de Llagostera i a les institucions que formen part de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció econòmica.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.