El Servei de Català del Gironès, ajuda a les empreses a revisar el català als rètols, els fullets de publicitat i tota la documentació a disposició de la clientela.

E Servei de Català del Consorci de Normalització Lingüística us atendrà de forma gratuïta i us corregirà o traduirà els fullets i la publicitat que vulgueu editar.

Podeu contactar-hi per mitjà del telèfon 972 21 32 62 o el girones@cpnl.cat. Més informació aquí.